Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål for Aabybro apotek

 Servicemål for Brovst, Pandrup og Løkken apoteker kan ses her:

Brovst apotek

Pandrup apotek

Løkken apotek

 

 

Køventetid:

Ventetiden skal i gennemsnit være under 5 minutter, og højst 5 % må vente mere end 10 minutter.

Opnået resultat:  Den gennemsnitlige ventetid er 2,9 minutter og 4% af kunderne har ventet i mere end 10 minutter

Dato:   Uge 6, 2024

 

Lagerbeholdning:

For ordineret lægemiddel (herunder ligeværdige produkter) og håndkøbslægemidler:

Højst 2 % af kunderne må opleve at gå forgæves efter et lægemiddel.

 

Opnået resultat:            98,0 %                                Dato: Uge 47, 2023

 

Fejludleveringer opstået i forbindelse med receptekspedition:

Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der gør så bliver de registreret, analyseret og vurderet for at opnå læring og foretage mulige kvalitetsforbedringer. Grænseværdien for fejl er 0,02% i forhold til antal ordinationer, dvs. 2 fejl pr. 10.000 ordinationer.

Opnået resultat: 2023 - 5 fejludleveringer =     0,003% %  

 

Faglig rådgivning og information i skranken:

Mindst 95% af vores kunder, der henter receptmedicin til eget brug, eller eget barn, herunder dosispakket medicin, samt håndkøbsmedicin inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning.

Der har været 959 ekspeditioner i de målte dage og af dem er der registreret på 447.

Ved 36 ekspeditioner (8,05 %) har der ikke været krav om rådgivning
Af de resterende har:

68,9 % har fået rådgivning til receptpligtig medicin
14,54 % har fået rådgivning til håndkøbsmedicin
8,5 % har fået rådgivning til frihandelsvare og
0,0 % har ikke fået tilbudt rådgivning

 

Resultatet er at 100 % har fået tilbudt rådgivning

Uge 48, 2023

 

Rådgivning til forsendelseskunder:

Forsendelseskunder modtager informationsblad (bagsiden på forsendelsesbilag), som bl.a. anbefaler at læse indlægssedlerne, samt oplyser om, at yderligere information kan fås ved henvendelse til apoteket. Dvs. apotekets forsendelseskunder opfordres til selv aktivt at søge information/rådgivning ved behov.

 

Rådgivning til kunder, der får dosisdispenseret medicin:

Alle kunder, som modtager dosisdispenserede lægemidler, skal have en kopi af det aktuelle doseringskort, samt tilbud om kopi af indlægsseddel for de aktuelle lægemidler (forudsat at der findes en indlægsseddel for det pågældende).

 

Fejludleveringer ved dosisdispensering:

Der må højst være 1 fejludlevering pr. år samlet for apotekets 4 afdelinger

Antal fejludlevering 2023: 4 (2 i Pandrup og 2 i Brovst)

Dine oplysninger