Nyhedsbrev
Løkken apotek

Løkken apotek

Løkken apotek

Jyllandsgade 13

9480 Løkken

 

Åbningstider:

Mandag - fredag Kl. 09.00 - 17.30

Lørdag Kl. 09.00 - 13.00

Lukket søn- og helligdage

 

Løkken apotek er en filial af Aabybro apotek. Vision og værdier er de samme som er gældende for Aabybro apotek.

  

Opslag i henhold til Lægemiddelstyrelsens Bekendtgørelse om servicemål for Apotekers distributionsopgave og faglig rådgivning.

 

Køventetid:

Ventetiden skal i gennemsnit være under 5 minutter, og højst 5 % må vente mere end 10 minutter.

 

Opnået resultat:            Den gennemsnitlige ventetid er 1,6 minutter og 0,0% af kunderne har ventet i mere end 10 minutter

Dato:                            Uge 40, 2020

 

Lagerbeholdning:

For ordineret lægemiddel (herunder ligeværdige produkter) og håndkøbslægemidler:

Højst 2 % af kunderne må opleve at gå forgæves efter et lægemiddel.

 

Opnået resultat:            98,06%                                         Dato: Uge 47, 2020

 

Fejl opstået i forbindelse med receptekspedition:

Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der gør så bliver de registreret, analyseret og vurderet for at opnå læring og foretage mulige kvalitetsforbedringer. Grænseværdien for fejl er 0,02% i forhold til antal ordinationer, dvs. 2 fejl pr. 10.000 ordinationer.

Opnået resultat: 2020 - 2 fejludleveringer hvilket svarer til en fejlprocent på 0,003%

 

Rådgivning til kunder i skranken:

Mindst 95% af vores kunder, der henter receptmedicin til eget brug, eller eget barn, herunder dosispakket medicin, samt håndkøbsmedicin inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning.

Der har været 405 ekspeditioner og af dem er der registreret på 343. ved 71 ekspeditioner (20,70 %) har der ikke været krav om rådgivning

Af de resterende har:

69,86 % har fået rådgivning til receptpligtig medicin
20,96 % har fået rådgivning til håndkøbsmedicin
7,35 % har fået rådgivning til frihandelsvare og
1,84 % har ikke fået tilbudt rådgivning

Resultatet er at 98,16 % har fået tilbudt rådgivning

Uge 48, 2020

 

Rådgivning til forsendelseskunder:

Forsendelseskunder modtager informationsblad (bagsiden på forsendelsesbilag), som bl.a. anbefaler at læse indlægssedlerne, samt oplyser om, at yderligere information kan fås ved henvendelse til apoteket. Dvs. apotekets forsendelseskunder opfordres til selv aktivt at søge information/rådgivning ved behov.

Rådgivning til kunder, der får dosisdispenseret medicin:

Alle kunder, som modtager dosisdispenserede lægemidler, skal have en kopi af det aktuelle doseringskort, samt tilbud om kopi af indlægsseddel for de aktuelle lægemidler (forudsat at der findes en indlægsseddel for det pågældende).

 

Fejludleveringer ved dosisdispensering:

Der må højst være 1 fejludlevering pr. år samlet for apotekets 4 afdelinger

Antal fejludlevering 2020: 0

as

Dine oplysninger