Nyhedsbrev
Om apoteket

Om apoteket og virksomhedsgrundlag

Aabybro apotek
Apoteker Christina Weidemann Pedersen
Aabybro apotek er opført i 2009
Tegnet af arkitekt Jørgen Ussing, Løkken
Bygget af KPC, Aalborg
Indrettet af Forex, Silkeborg

sd

Apotekets kendetegn

Aabybro apotek har et stort opland. Apoteket dækker således området fra Vittrup i nord, Brønderslev i øst, Brovst i vest og Nørhalne i syd. Apotekets kendetegn er et byapotek med en stor forsendelse til oplandet samt en voksende veterinær omsætning. Aabybro apotek har fire afdelinger. Hovedapoteket i Aabybro, samt apoteksfilialer i Løkken, Brovst og Pandrup. 

Apoteket i dag

Når man træder ind på Aabybro apotek bliver man mødt af et veluddannet personale, der giver en uvildig rådgivning om lægemidler og vejledning i brugen af disse. Vi har den målsætning om rådgivning, at mindst 90 procent af kunderne modtager tilbud om rådgivning jvf. Apotekerforeningens målsætning. 

Disse områder søges udbygget i form af forskellige sundhedsydelser, som apoteket tilbyder. Blandt andet check på inhalationen, blodtryksmåling, medicingennemgang, undervisning af plejepersonale og et sundhedscheck. Ligeledes udbygges vores service til de kunder, der ønsker at handle veterinær medicin hos os.

Apoteket servicere og rådgiver også meget gerne kunder, der ønsker at handle via nettet.

Apoteket sætter stor pris på at samarbejde med andre aktører indenfor sundhedsvæsenet både lokalt og regionalt.

Således er Aabybro apotek det rette sted at henvende sig, hvis man ønsker rådgivning om receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler samt naturlægemidler, kosttilskud, hudpleje og personlig pleje.

Mission

Aabybro apotek vil altid give kunder og samarbejdspartnere en god oplevelse.

Ved at sikre god compliance

  • Gennem rette lægemiddel til rette bruger
  • Ved at møde kunder og samarbejdspartnere hvor de er og give tilpasset korrekt faglig rådgivning om lægemidler, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og egenomsorg
  • og ved at tilbyde og udvikle relevante sundhedsydelser

 

Apotekets vision og værdier

På Aabybro apotek arbejder vi efter følgende vision:

  • Vi tænker ud af boxen for at udvikle det bedste apotek, som en professionel, troværdig, synlig og nærværende del af sundhedsvæsenet

 Vi har et værdisæt, der understøtter vores vision, idet vores værdier er: 

  • Troværdighed og tillid - det betyder at vi er rummelige og  respekterer hinandens forskelligheder, ansvar og kompetencer. 
  • Viden og sikkerhed - Vi lægger vægt på faglighed, omhyggelighed, videreuddannelse og personlig udvikling. 
  • Udvikling og fornyelse - Vi er et synligt apotek, på forkant med udviklingen 
  • Rationel drift og god økonomi - En fremtidssikret apotek med situationsfornemmelse og samarbejde med andre sundhedsprofessionelle i højsædet. 
  • Arbejdsglæde - Fordi vi værdsætter det gode samarbejde, er hjælpsomme og har en positiv atmosfære. Vi sætter medindflydelse i højsædet.

Ledelsen sikrer, at alle kender til virksomhedsgrundlaget og arbejder efter dette, ved at følge op på de enkelte teams arbejde og evaluere dette løbende efter hver kvartalsevaluering.

De enkelte teams laver handlingsplaner og strategiske satsningspunkter for et år ad gangen og evaluerer kvartalsvis. De enkelte teams evaluerer slutteligt om de har nået deres ønskede mål som er i tråd med apotekets mission og vision.

Der foreligger referater, handlingsplaner og evalueringer for alle teams.

Team ledelse evaluerer én gang årligt om de enkelte teams når deres mål, i forhold til mission, vision, servicemål, apotekets praksis og medarbejdernes input til disse sammenhænge. Virksomhedsgrundlaget, Mission, vision og værdier tages også op til overvejelse. Hvis det findes nødvendigt at ændre disse vil det dog altid foregår i samarbejde med alle medarbejdere.

På det sidste personalemøde hvert år diskuterer team ledelse evt. kvalitetsforbedringer med de øvrige team og i fællesskab laves handlingsplaner for evt. korrektioner samt nye satsningspunkter for det kommende år.

Dine oplysninger